Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

1. Όροι
Με την πρόσβαση στην ιστοσελίδα https://www.bonendis.com συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της ιστοσελίδας, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με κάθε ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους, απαγορεύεται η χρήση ή η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Το υλικό που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

2. Άδεια χρήσης
Παρέχεται η άδεια προσωρινής λήψης ενός αντιγράφου του υλικού (πληροφοριών ή λογισμικού) του ιστότοπου Bonendis για προσωπική, μη εμπορική, προσωρινή προβολή και μόνο. Πρόκειται για την παραχώρηση άδειας χρήσης και όχι για μεταβίβαση τίτλου και βάσει αυτής της άδειας χρήσης δεν επιτρέπεται:
να τροποποιήσετε ή να αντιγράψετε το υλικό,
να χρησιμοποιήσετε το υλικό για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή για οποιαδήποτε δημόσια προβολή (εμπορική ή μη εμπορική),
να αφαιρέσετε οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα ή άλλες σημειώσεις ιδιοκτησίας από το υλικό, ή
να μεταβιβάσετε το υλικό σε άλλο πρόσωπο ή να "καθρεφτίσετε" το υλικό σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή.
Αυτή η άδεια χρήσης λήγει αυτόματα εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς και μπορεί να τερματιστεί από τη Bonendis ανά πάσα στιγμή. Μετά τον τερματισμό της προβολής αυτών των υλικών ή μετά τον τερματισμό της παρούσας άδειας, πρέπει να καταστρέψετε οποιοδήποτε υλικό που έχετε κατεβάσει στην κατοχή σας, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.


3. Αποποίηση ευθυνών
Το υλικό στην ιστοσελίδα της Bonendis παρέχεται "ως έχει". Η Bonendis δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και με το παρόν αποποιείται και αναιρεί όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων παραβιάσεων δικαιωμάτων. Περαιτέρω, η Bonendis δεν εγγυάται ούτε προβαίνει σε δηλώσεις σχετικά με την ακρίβεια, τα πιθανά αποτελέσματα ή την αξιοπιστία της χρήσης των υλικών στην ιστοσελίδα της στο Διαδίκτυο ή άλλως σχετικά με τα εν λόγω υλικά ή με οποιεσδήποτε τοποθεσίες που συνδέονται με την παρούσα ιστοσελίδα.


4. Περιορισµοί
Σε καµία περίπτωση η Bonendis ή οι προµηθευτές της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζηµία (συµπεριλαµβανοµένων, χωρίς περιορισµό, ζηµιών για απώλεια δεδοµένων ή κέρδους, ή λόγω διακοπής εργασιών) που προκύπτει από τη χρήση ή την αδυναµία χρήσης των υλικών του δικτυακού τόπου της Bonendis, ακόµη και αν ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος της Bonendis έχει ειδοποιηθεί προφορικά ή γραπτά για την πιθανότητα τέτοιας ζηµίας. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στις σιωπηρές εγγυήσεις ή περιορισμούς ευθύνης για επακόλουθες ή τυχαίες ζημίες, οι περιορισμοί αυτοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

5. Αναθεωρήσεις και σφάλματα
Το υλικό που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της Bonendis ενδέχεται να περιέχει τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά σφάλματα. Η Bonendis δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε από τα υλικά στην ιστοσελίδα της είναι ακριβές, πλήρες ή επίκαιρο. Η Bonendis μπορεί να προβεί σε αλλαγές στα υλικά που περιέχονται στην ιστοσελίδα της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, η Bonendis δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση για την επικαιροποίηση του υλικού.

6. Σύνδεσμοι
Η Bonendis δεν έχει ελέγξει όλους τους δικτυακούς τόπους που συνδέονται με την ιστοσελίδα της στο Διαδίκτυο και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο οποιουδήποτε τέτοιου δικτυακού τόπου. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν σημαίνει ότι η Bonendis εγκρίνει τον ιστότοπο. Η χρήση οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου δικτυακού τόπου γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

7. Τροποποιήσεις των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου
Η Bonendis μπορεί να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους χρήσης του δικτυακού της τόπου ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των παρόντων όρων χρήσης.

8. Εφαρμοστέο Δίκαιο
Οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με τον δικτυακό τόπο της Bonendis θα διέπεται από τους νόμους της Αθήνας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων.


Bonendis
Μαύρος Παναγιώτης
Πλάτωνος 137, 18345, Μοσχάτο
Ελλάδα
6983343467
ΑΦΜ: EL110620119

ΓΕΜΗ: 170238902000

×

B O N E N D I S